Thông báo

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT An Mỹ

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT An Mỹ

 •   29/05/2020 10:09:00 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0

Các văn bản hướng dẫn đánh giá chuẩn HT, chuẩn GV, CB VC

Các văn bản hướng dẫn đánh giá chuẩn HT, chuẩn GV, CB VC

 •   28/05/2020 09:44:00 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0

Tuyển sinh lớp 10 trường THPT Chuyên Hùng Vương

Tuyển sinh lớp 10 trường THPT Chuyên Hùng Vương

 •   22/05/2020 08:30:00 AM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0

Các biểu mẫu đánh giá giáo viên, cán bộ công chức viên chức

Các biểu mẫu đánh giá giáo viên, cán bộ công chức viên chức

 •   21/05/2020 03:43:00 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0

Thông Báo Học Sinh Đi Học Lại Ngày 04/05/2020 Cần Lưu Ý

Thông Báo Học Sinh Đi Học Lại Ngày 04/05/2020 Cần Lưu Ý

 •   01/05/2020 03:40:00 PM
 •   Đã xem: 609
 •   Phản hồi: 0

- Khối 6: đón học sinh từ 6h10, khối 9 đón học sinh từ 6h25, nếu khối 6 và 9 cùng học 5 tiết thì khối 6 sẽ ra về trước 15 phút tức 11h10, khối 9 ra về lúc 11h25.
- Khối 7: đón học sinh từ 11h45, khối 8 đón học sinh từ 12h00, nếu khối 7 và 8 cùng học 5 tiết thì khối 7 sẽ ra về trước 15 phút tức 16h35, khối 8 ra về 16h50

Tài Liệu Học Môn: Tiếng Anh 8 _Học Trực Tuyến (Tuần 26)

Tài Liệu Học Môn: Tiếng Anh 8 _Học Trực Tuyến (Tuần 26)

 •   29/04/2020 04:16:00 PM
 •   Đã xem: 392
 •   Phản hồi: 0

Thông Báo Học Sinh Tham Gia Lớp Học Trực Truyến
Lưu ý:-Tất cả Học Sinh học tại nhà
- Mỗi buổi học giáo viên sẽ cung cấp tài liệu. Các em in tài liệu ra để xem cho dễ.
- Các em nhớ ôn lại kiến thức và làm bài tập sau mỗi buổi học
* Mọi phản hồi về buổi học cần nhà trường hỗ trợ. Hãy gởi Email: thcs-phucuong@tptdm.edu.vn
Chúc Các Em Có Buổi Học Tốt

Lịch Thi Học Kỳ II - Năm Học: 2019 - 2020

Lịch Thi Học Kỳ II - Năm Học: 2019 - 2020

 •   26/04/2020 10:42:00 PM
 •   Đã xem: 1061
 •   Phản hồi: 0

Tài Liệu Học Môn: Toán 9_Học Trực Tuyến (Tuần 26)

Tài Liệu Học Môn: Toán 9_Học Trực Tuyến (Tuần 26)

 •   26/04/2020 09:20:00 PM
 •   Đã xem: 522
 •   Phản hồi: 0

Thông Báo Học Sinh Tham Gia Lớp Học Trực Truyến Vui Lòng Xem ID Của Giáo Viên Dạy Lớp Mình Để Vào Học Cho Chính Xác. Và Vào Học Đúng Giờ.
Lưu ý:-Tất cả Học Sinh học tại nhà
- Mỗi buổi học giáo viên sẽ cung cấp tài liệu. Các em in tài liệu ra để xem cho dễ.
- Các em nhớ ôn lại kiến thức và làm bài tập sau mỗi buổi học
* Mọi phản hồi về buổi học cần nhà trường hỗ trợ. Hãy gởi Email: thcs-phucuong@tptdm.edu.vn
Chúc Các Em Có Buổi Học Tốt

Tài Liệu Học Môn: Toán 8_Học Trực Tuyến (Tuần 26)

Tài Liệu Học Môn: Toán 8_Học Trực Tuyến (Tuần 26)

 •   26/04/2020 09:20:00 PM
 •   Đã xem: 465
 •   Phản hồi: 0

Thông Báo Học Sinh Tham Gia Lớp Học Trực Truyến Vui Lòng Xem ID Của Giáo Viên Dạy Lớp Mình Để Vào Học Cho Chính Xác. Và Vào Học Đúng Giờ.
Lưu ý:-Tất cả Học Sinh học tại nhà
- Mỗi buổi học giáo viên sẽ cung cấp tài liệu. Các em in tài liệu ra để xem cho dễ.
- Các em nhớ ôn lại kiến thức và làm bài tập sau mỗi buổi học
* Mọi phản hồi về buổi học cần nhà trường hỗ trợ. Hãy gởi Email: thcs-phucuong@tptdm.edu.vn
Chúc Các Em Có Buổi Học Tốt

Tài Liệu Học Môn: Toán 7_Học Trực Tuyến (Tuần 26)

Tài Liệu Học Môn: Toán 7_Học Trực Tuyến (Tuần 26)

 •   26/04/2020 09:20:00 PM
 •   Đã xem: 370
 •   Phản hồi: 0

Thông Báo Học Sinh Tham Gia Lớp Học Trực Truyến Vui Lòng Xem ID Của Giáo Viên Dạy Lớp Mình Để Vào Học Cho Chính Xác. Và Vào Học Đúng Giờ.
Lưu ý:-Tất cả Học Sinh học tại nhà
- Mỗi buổi học giáo viên sẽ cung cấp tài liệu. Các em in tài liệu ra để xem cho dễ.
- Các em nhớ ôn lại kiến thức và làm bài tập sau mỗi buổi học
* Mọi phản hồi về buổi học cần nhà trường hỗ trợ. Hãy gởi Email: thcs-phucuong@tptdm.edu.vn
Chúc Các Em Có Buổi Học Tốt

Tài Liệu Học Môn: Toán 6_Học Trực Tuyến (Tuần 26)

Tài Liệu Học Môn: Toán 6_Học Trực Tuyến (Tuần 26)

 •   26/04/2020 09:19:00 PM
 •   Đã xem: 342
 •   Phản hồi: 0

Thông Báo Học Sinh Tham Gia Lớp Học Trực Truyến Vui Lòng Xem ID Của Giáo Viên Dạy Lớp Mình Để Vào Học Cho Chính Xác. Và Vào Học Đúng Giờ.
Lưu ý:-Tất cả Học Sinh học tại nhà
- Mỗi buổi học giáo viên sẽ cung cấp tài liệu. Các em in tài liệu ra để xem cho dễ.
- Các em nhớ ôn lại kiến thức và làm bài tập sau mỗi buổi học
* Mọi phản hồi về buổi học cần nhà trường hỗ trợ. Hãy gởi Email: thcs-phucuong@tptdm.edu.vn
Chúc Các Em Có Buổi Học Tốt

Tài Liệu Học Môn: Tiếng Anh 8 _Học Trực Tuyến ((Tuần 25)

Tài Liệu Học Môn: Tiếng Anh 8 _Học Trực Tuyến ((Tuần 25)

 •   24/04/2020 02:12:00 PM
 •   Đã xem: 598
 •   Phản hồi: 0

Thông Báo Học Sinh Tham Gia Lớp Học Trực Truyến
Lưu ý:-Tất cả Học Sinh học tại nhà
- Mỗi buổi học giáo viên sẽ cung cấp tài liệu. Các em in tài liệu ra để xem cho dễ.
- Các em nhớ ôn lại kiến thức và làm bài tập sau mỗi buổi học
* Mọi phản hồi về buổi học cần nhà trường hỗ trợ. Hãy gởi Email: thcs-phucuong@tptdm.edu.vn
Chúc Các Em Có Buổi Học Tốt

Địa lý 6 - Bài 20

Địa lý 6 - Bài 20

 •   23/04/2020 09:23:00 AM
 •   Đã xem: 297
 •   Phản hồi: 0

Địa lý 9 - Bài 39, 40

Địa lý 9 - Bài 39, 40

 •   23/04/2020 09:19:00 AM
 •   Đã xem: 197
 •   Phản hồi: 0

Tài Liệu Học Môn: Tin Học 6 _Học Trực Tuyến (Phần Nội Dung Ghi Bài Học)

Tài Liệu Học Môn: Tin Học 6 _Học Trực Tuyến (Phần Nội Dung Ghi Bài Học)

 •   21/04/2020 10:39:00 PM
 •   Đã xem: 278
 •   Phản hồi: 0

Thông Báo Học Sinh Tham Gia Lớp Học Trực Truyến
Lưu ý:-Tất cả Học Sinh học tại nhà
- Mỗi buổi học giáo viên sẽ cung cấp tài liệu. Các em in tài liệu ra để xem cho dễ.
- Các em nhớ ôn lại kiến thức và làm bài tập sau mỗi buổi học
* Mọi phản hồi về buổi học cần nhà trường hỗ trợ. Hãy gởi Email: thcs-phucuong@tptdm.edu.vn
Chúc Các Em Có Buổi Học Tốt

Tài Liệu Học Môn: Tin Học 7 _Học Trực Tuyến

Tài Liệu Học Môn: Tin Học 7 _Học Trực Tuyến

 •   21/04/2020 12:19:00 AM
 •   Đã xem: 255
 •   Phản hồi: 0

Thông Báo Học Sinh Tham Gia Lớp Học Trực Truyến
Lưu ý:-Tất cả Học Sinh học tại nhà
- Mỗi buổi học giáo viên sẽ cung cấp tài liệu. Các em in tài liệu ra để xem cho dễ.
- Các em nhớ ôn lại kiến thức và làm bài tập sau mỗi buổi học
* Mọi phản hồi về buổi học cần nhà trường hỗ trợ. Hãy gởi Email: thcs-phucuong@tptdm.edu.vn
Chúc Các Em Có Buổi Học Tốt

Tài Liệu Học Môn: Tin Học 6 _Học Trực Tuyến

Tài Liệu Học Môn: Tin Học 6 _Học Trực Tuyến

 •   21/04/2020 12:06:00 AM
 •   Đã xem: 269
 •   Phản hồi: 0

Thông Báo Học Sinh Tham Gia Lớp Học Trực Truyến
Lưu ý:-Tất cả Học Sinh học tại nhà
- Mỗi buổi học giáo viên sẽ cung cấp tài liệu. Các em in tài liệu ra để xem cho dễ.
- Các em nhớ ôn lại kiến thức và làm bài tập sau mỗi buổi học
* Mọi phản hồi về buổi học cần nhà trường hỗ trợ. Hãy gởi Email: thcs-phucuong@tptdm.edu.vn
Chúc Các Em Có Buổi Học Tốt

Tài Liệu Học Môn: Tiếng Anh 7 _Học Trực Tuyến (Tuần 25)

Tài Liệu Học Môn: Tiếng Anh 7 _Học Trực Tuyến (Tuần 25)

 •   20/04/2020 11:48:00 PM
 •   Đã xem: 266
 •   Phản hồi: 0

Thông Báo Học Sinh Tham Gia Lớp Học Trực Truyến
Lưu ý:-Tất cả Học Sinh học tại nhà
- Mỗi buổi học giáo viên sẽ cung cấp tài liệu. Các em in tài liệu ra để xem cho dễ.
- Các em nhớ ôn lại kiến thức và làm bài tập sau mỗi buổi học
* Mọi phản hồi về buổi học cần nhà trường hỗ trợ. Hãy gởi Email: thcs-phucuong@tptdm.edu.vn
Chúc Các Em Có Buổi Học Tốt


Các tin khác

Thăm dò dư luận

Bạn Có Hài Lòng Khi Cho Con Học Tại Trường THCS Phú Cường Không ?

Thống kê truy cập
 1. Đang truy cập18
 2. Máy chủ tìm kiếm2
 3. Khách viếng thăm16
 4. Hôm nay574
 5. Tháng hiện tại6,516
 6. Tổng lượt truy cập960,040
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây