Ban Giám Hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Trung Nghĩa
Hiệu trưởng
Đại học
Lê Trung Nghĩa
2 Nguyễn Thị Dung
Phó hiệu trưởng
Đại học
Nguyễn Thị Dung
3 Trịnh Thị Trúc Duyên
Điện thoại:0982598940
Phó hiệu trưởng
Đại học
Trịnh Thị Trúc Duyên
Công Đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Quang Minh
Điện thoại:0913740588
Giáo viên Hóa
Chủ Tịch Công đoàn
Đại học
Nguyễn Quang Minh
2 Dương Ngọc Sanh
Giáo viên Mỹ thuật
Ủy viên BCH công đoàn
Cao đẳng
Dương Ngọc Sanh
3 Phan Ngọc Lý
Giáo viên Lý
Ủy viên BCH công đoàn
Đại học
Phan Ngọc Lý
Văn Phòng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Thị Mai
Điện thoại:0976290895
Email: homai101987@gmail.com
Thông tin dữ liệu
Đại học
Hồ Thị Mai
2 Đinh Kim Hồng Thắm
Điện thoại:01225785678
Văn thư
Tổ trưởng
Đại học
Đinh Kim Hồng Thắm
3 Nguyễn Thị Minh Ngọc
Điện thoại:0917474767
Kế toán
Đại học
Nguyễn Thị Minh Ngọc
4 Nguyễn Ngọc Thơ
Điện thoại:0366041987
2743825994
Y Tế
Tổ phó
Sơ Cấp
Nguyễn Ngọc Thơ
5 Trần Tuấn Khanh
Điện thoại:0946379883
Bảo vệ Trần Tuấn Khanh
6 Lý Thanh Tùng
Điện thoại:01237688638
Bảo vệ Lý Thanh Tùng
7 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Điện thoại:01677656441
Phục vụ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
8 Nguyễn Thị Thủy
Điện thoại:01697801159
Phục vụ Nguyễn Thị Thủy
9 Bùi Phú Phi
Điện thoại:0934898269
Giám thị
Đại học
Bùi Phú Phi
10 Lê Thị Huyền
Điện thoại:0978122606
TPT Đội
Đại học
Lê Thị Huyền
11 Đậu Thị Hợi
Điện thoại:0985142855
PT Thư viện
Đại học
Đậu Thị Hợi
Ngữ văn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Hoàng
Điện thoại:0934246060
Giáo viên văn
TTCM
Đại học
Nguyễn Thị Hoàng
2 Lê Thanh Lưu
Điện thoại:0977729784
Giáo viên văn
Tổ phó
Đại học
Lê Thanh Lưu
3 Hồ Hương Huyền
Điện thoại:0926633633
Giáo viên văn
Đại học
Hồ Hương Huyền
4 Triệu Hưng
Điện thoại:0987030910
Giáo viên văn
Cao đẳng
Triệu  Hưng
5 Nguyễn Văn Tài
Điện thoại:0982158845
Giáo viên văn
Cao đẳng
Nguyễn Văn Tài
6 Nguyễn Minh Vũ
Điện thoại:01218110011
Giáo viên văn
Đại học
Nguyễn Minh Vũ
7 Trần Thị Kim Linh
Điện thoại:0917005648
Giáo viên văn
Cao đẳng
Trần Thị Kim Linh
8 Tôn Thị Quỳnh Hoa
Điện thoại:0972596797
Giáo viên văn
Đại học
Tôn Thị Quỳnh Hoa
9 Nguyễn Ngọc Mai
Điện thoại:0976022904
Giáo viên văn
Đại học
Nguyễn Ngọc Mai
10 Giang Thị Kim Thanh
Điện thoại:01627163937
Giáo viên văn
Đại học
Giang Thị Kim Thanh
11 Vũ Thị Thủy
Điện thoại:01237173618
Giáo viên văn
Đại học
Vũ Thị Thủy
12 Cao Thị Nga
GVDL Cao Thị Nga
13 Đặng Thị Thủy
Điện thoại:0997699382
Giáo viên văn
Đại học
Đặng Thị Thủy
Sử - Địa - GDCD
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Huỳnh Thị Kim Chi
Điện thoại:01696410369
Giáo viên Sử
Tổ trưởng
Đại học
Huỳnh Thị Kim Chi
2 Đặng Thị Thúy Hằng
Điện thoại:0979639749
Giáo viên GDCD
Tổ phó, Tổ trưởng CĐ
Cao đẳng
Đặng Thị Thúy Hằng
3 Nguyễn Hoàng Yến
Điện thoại:01662186341
Giáo viên Địa
Cao đẳng
Nguyễn Hoàng Yến
4 Đỗ Thị Duyên
Điện thoại:01654866115
Giáo viên Sử
Đại học
Đỗ Thị Duyên
5 Ngô Thị Thùy Trang
Điện thoại:0983976376
Giáo viên GDCD
Đại học
Ngô Thị Thùy Trang
6 Lê Thị Định
Điện thoại:0982727763
Giáo viên Địa
Đại học
Lê Thị Định
7 Nguyễn Thị Thu Thảo
Điện thoại:01644335564
Giáo viên Địa
Cao đẳng
Nguyễn Thị Thu Thảo
8 Vũ Thị Hường
Điện thoại:0966254247
Giáo viên Sử
Đại học
Vũ Thị Hường
Ngoại ngữ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Thị Thái Hà
Điện thoại:0989766108
Giáo viên Anh
Tổ trưởng
Đại học
Phạm Thị Thái Hà
2 Lưu Thị Minh Trang
Giáo viên Anh
Tổ phó
Cao đẳng
Lưu Thị Minh Trang
3 Lê Thị Trâm Anh
Điện thoại:01267606767
Giáo viên Anh
Đại học
Lê Thị Trâm Anh
4 Đoàn Thị Phương Hà
Giáo viên Anh
Ủy viên BCH công đoàn
Cao đẳng
Đoàn Thị Phương Hà
5 Trần Thị Mai Trâm
Điện thoại:0916373879
Giáo viên Anh
Đại học
Trần Thị Mai Trâm
6 Nguyễn Thị An Hà
Điện thoại:0989874180
Giáo viên Anh
Đại học
Nguyễn Thị An Hà
7 Trần Thị Lệ Quyên
Điện thoại:0976534641
Giáo viên Anh
Tổ trưởng CĐ
Đại học
Trần Thị Lệ Quyên
8 Trần Thị Ngọc Sương
Điện thoại:0919640996
Giáo viên Anh
Đại học
Trần Thị Ngọc Sương
9 Bùi Thị Hoàng Oanh
Điện thoại:01238013588
Giáo viên Anh
Cao đẳng
Bùi Thị Hoàng Oanh
10 Lê Khánh Chi
Điện thoại:0978666977
Giáo viên Anh
Đại học
Lê Khánh Chi
Toán - Tin
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ngô Thị Hồng Huệ
Điện thoại:0918653848
Giáo viên Toán
Tổ trưởng
Đại học
Ngô Thị Hồng Huệ
2 Phạm Thị Diệu Hiền
Điện thoại:0987030557
Giáo viên Toán
Tổ phó
Đại học
Phạm Thị Diệu Hiền
3 Bùi Thị Hoa
Điện thoại:01686879792
Giáo viên Toán
Đại học
Bùi Thị Hoa
4 Đỗ Cẩm Quỳnh
Điện thoại:0944031677
Giáo viên Toán
Đại học
Đỗ Cẩm Quỳnh
5 Lê Trọng Sơn
Điện thoại:01685070084
Giáo viên Toán
Cao đẳng
Lê Trọng Sơn
6 Châu Ngọc Thùy Trang
Điện thoại:0909315397
Giáo viên Toán
Đại học
Châu Ngọc Thùy Trang
7 Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Điện thoại:0983163969
Giáo viên Toán tin
Đại học
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
8 Nguyễn Thị Xuân Hòa
Điện thoại:01257637407
Giáo viên Toán
Đại học
Nguyễn Thị Xuân Hòa
9 Lâm Thị Hồng Diễm
Điện thoại:0915422970
Giáo viên Toán
Đại học
Lâm Thị Hồng Diễm
10 Nguyễn Kim Thịnh
Điện thoại:0985363709
Giáo viên Toán
Đại học
Nguyễn Kim Thịnh
11 Võ Thị Sang
Điện thoại:0979232686
Giáo viên Toán Võ Thị Sang
12 Nguyễn Thị Kim Oanh
Điện thoại:0988290297
Giáo viên Toán
Đại học
Nguyễn Thị Kim Oanh
13 Trần Hải Đăng
Điện thoại:
02743 825994
Email: Dzaigia1988@gmail.com
Giáo Viên Dạy Lớp
Đại Học
Trần Hải Đăng
Lý -Công Nghệ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Phương Thảo
Điện thoại:0937339976
Giáo viên Lý
Tổ trưởng
Đại học
Võ Phương Thảo
2 Phan Ngọc Lý
Điện thoại:0989987212
Giáo viên Lý
Tổ phó, BCH Công đoàn
Đại học
Phan Ngọc Lý
3 Nguyễn Thị Mỹ Dung
Điện thoại:0937475439
Giáo viên Lý
Đại học
Nguyễn Thị Mỹ Dung
4 Lê Thị Thanh Hoa
Điện thoại:01648331338
Giáo viên Lý- công nghệ
Đại học
Lê Thị Thanh Hoa
5 Nguyễn Anh Tuấn
Điện thoại:0919530196
Giáo viên Lý- công nghệ
Đại học
Nguyễn Anh Tuấn
6 Lê Văn Khôi
Điện thoại:1692458137
1692458137
Phụ trách phòng Lý
Bí thư Đoàn
Đại học
Lê Văn Khôi
Hóa - Sinh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Minh Thanh Tuấn
Điện thoại:0933286347
Giáo viên Hóa
Tổ trưởng
Đại học
Võ Minh Thanh Tuấn
2 Nguyễn Quang Minh
Điện thoại:0913740588
913740588
Giáo viên Hóa
Tổ phó
Đại học
Nguyễn Quang Minh
3 Phạm Thị Mỹ Linh
Điện thoại:01678016780
Giáo viên Hóa - công nghệ
Đại học
Phạm Thị Mỹ Linh
4 Phùng Thị Hồng Nhung
Điện thoại:01694431919
Giáo viên Hóa - công nghệ
Đại học
Phùng Thị Hồng Nhung
5 Nguyễn Kim Hiếu
Điện thoại:01235171172
Giáo viên công nghệ
Đại học
Nguyễn Kim Hiếu
6 Phạm Thị Huệ
Điện thoại:0908987835
Giáo viên Sinh
Đại học
Phạm Thị Huệ
7 Võ Thị Ý
Điện thoại:0977190694
Giáo viên Sinh
Đại học
Võ Thị Ý
8 Lê Thị Mai
Điện thoại:01689947144
Giáo viên Sinh
Đại học
Lê Thị Mai
9 Trần Thị Phương
Điện thoại:0964506724
Giáo viên Sinh
Cao đẳng
Trần Thị Phương
10 Trần Linh hải Yến
Điện thoại:0928085337
Giáo viên Sinh
Cao đẳng
Trần Linh hải Yến
11 Huỳnh Thị Minh Trang
Điện thoại:0918604122
Phụ trách Phòng Hóa
Cao Đẳng
Huỳnh Thị Minh Trang
12 Phan Thị Hoa Hà
Điện thoại:01654616484
Phụ trách phòng Thiết bị
Cao đẳng
Phan Thị Hoa Hà
Thể Dục - Nhạc - Mỹ Thuật
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Minh Thiện
Điện thoại:0989297968
Giáo viên Thể dục
Tổ trưởng
Đại học
Trần Minh Thiện
2 Lê Văn Ân
Điện thoại:0913979853
Giáo viên Mỹ thuật
Tổ phó
Đại học
Lê Văn Ân
3 Võ Hoàng Hà
Điện thoại:0918688468
Giáo viên Thể dục
Thạc sỹ
Võ Hoàng Hà
4 Trịnh Nguyễn Nghi Phúc
Điện thoại:0946468469
Giáo viên Thể dục
Đại học
Trịnh Nguyễn Nghi Phúc
5 Đoàn Ngọc Hữu
Điện thoại:0919229114
Giáo viên Thể dục
Đại học
Đoàn Ngọc Hữu
6 Nguyễn Thị Phương Hoàng
Điện thoại:0933380213
Giáo viên Thể dục
Đại học
Nguyễn Thị Phương Hoàng
7 Lê Song Hà
Điện thoại:0913950805
Giáo viên Nhạc
Đại học
Lê Song Hà
8 Dương Ngọc Sanh
Điện thoại:0979113839
979113839
Giáo viên Mỹ thuật
Thủ quỹ
Cao đẳng
Dương Ngọc Sanh
9 Đàm Thị Loan
Điện thoại:0342380263
2743825994
Giáo Viên Dạy Lớp
Đại Học
Đàm Thị Loan
Thăm dò dư luận

Bạn Có Hài Lòng Khi Cho Con Học Tại Trường THCS Phú Cường Không ?

Thống kê truy cập
  1. Đang truy cập11
  2. Hôm nay1,251
  3. Tháng hiện tại21,231
  4. Tổng lượt truy cập1,138,649
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây