Tuyển sinh lớp 6 tạo nguồn và lớp 6 tăng cường Tiếng Anhnăm học 2015-2016

Thứ hai - 23/03/2015 10:32

   

          UBND TP THỦ DẦU MỘT

   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
 
 

 

 

           Số:     208   /PGDĐT-PT

V/v hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 tạo

nguồn, lớp 6 Tiếng Anh tăng cường

năm học 2015-2016

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thủ Dầu Một, ngày 11  tháng 3 năm 2015

 

   

                 Kính gửi:  

- Hiệu trưởng các trường tiểu học;

- Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở Chu văn An, Phú Cường, Nguyễn Thị Minh Khai, Định Hòa;

- Hiệu trưởng trường Trung – Tiểu học Việt Anh;

- Hiệu trưởng trường Trung – Tiểu học Petrus Ký;

- Hiệu trưởng trường Trung – Tiểu học Ngô Thời Nhiệm.

 

             Căn cứ công văn số 97/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 20 tháng 01 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc điều chỉnh ngày tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016;

               Căn cứ công văn số 223/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 11 tháng 01 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2015-2016;

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một hướng dẫn tuyển sinh vào lớp lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 Tiếng Anh tăng cường năm học 2015-2016 như sau:

               I. Tuyển sinh vào lớp 6 tạo nguồn THCS Chu Văn An

  • Tuyển sinh

Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thi tuyển theo quy định tại Quyết định số 69/QĐ-SGDĐT ngày 13/01/2010 của Sở GDĐT.

- Coi thi: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức coi thi

- Hội đồng coi thi: Đặt tại trường THCS Chu Văn An.

- Môn thi: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh

- Ngày thi: 04 và 05/6/2015

- Lịch làm việc của kỳ thi

 

    Ngày

  Giờ

                          Nội dung

Thời gian

   03/6/2015

  8h00

Họp đại diện lãnh đạo phòng GDĐT có lớp tạo

nguồn, Tiếng Anh tăng cường tại Sở GDĐT giao

 nhận đề thi

 

   03/6/2015

13h00

14h00

Lãnh đạo các hội đồng coi thi làm việc tại HĐ

Họp toàn thể hội đồng coi thi

 

   04/6/2015

  7h00

  8h00

Khai mạc hội đồng thi; Sinh hoạt quy chế thi

Tổ chức thi môn Ngữ văn

 

     90 phút

   04/6/2015

14h00

Tổ chức thi môn Tiếng Anh

     60 phút

   05/6/2015

  8h00

14h00

Tổ chức thi môn Toán

 Các Hội đồng thi giao bài thi và hồ sơ thi về Hội

đồng chấm thi của tỉnh.

     90 phút

 

 

06-20/6/2015

 

Hội đồng chấm thi lớp 6 tạo nguồn làm việc.

 

   20/6/2015

 

Trả kết quả thi tuyển vào các lớp 6 tạo nguồn,

các PGDĐT xét trúng tuyển và thông báo kết quả.

 

 

2. Tuyển thẳng

Học sinh trường tiểu học nếu đạt 5 năm học xếp loại hạnh kiểm thực hiện đầy đủ, học lực giỏi, điểm kiểm tra cuối năm lớp 5 môn tiếng Việt và môn Toán từ 9,0 điểm trở lên, đồng thời thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

a) Đạt giải I trong kỳ thi Olympic lớp 5 hoặc giải I trong kỳ thi Olympic tiếng Anh cấp tỉnh.

b) Đạt giải I trong kỳ thi Olympic học sinh giỏi Tiếng Việt – giải thưởng Sao khuê lớp 5 cấp tỉnh hoặc Olympic học sinh giỏi Toán – giải thưởng Lương Thế Vinh lớp 5 cấp tỉnh.

c) Đạt giải I trong kỳ thi Violympic Toán hoặc Olympic tiếng Anh qua Internet trong cả 2 năm lớp 4 và lớp 5 cấp tỉnh.

d) Đạt I, II, III trong kỳ thi Violympic Toán hoặc Olympic tiếng Anh qua Internet trong cả 2 năm lớp 4 và lớp 5 cấp toàn quốc.

đ) Đạt giải I, II, III (hoặc tương đương) trong kỳ thi Olympic Toán tuổi thơ cấp toàn quốc.

3. Đối tượng, hồ sơ và điều kiện dự tuyển

- Đối tượng: Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học ở các trường thuộc địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

- Hồ sơ dự thi:

+ Đơn xin dự thi (theo mẫu của phòng GDĐT).

+ Bản chính học bạ tiểu học.

+ Bản sao khai sinh hợp lệ.

+ 1 ảnh 3x4.

- Điều kiện dự tuyển:

Học sinh dự thi tuyển vào lớp 6 tạo nguồn có kết quả lớp 5 hạnh kiểm thực hiện đầy đủ, học lực giỏi, điểm kiểm tra cuối năm lớp 5 môn tiếng Việt và môn Toán từ 9,0 điểm trở lên.

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc thành phố Thủ Dầu Một. Trường hợp tạm trú do Trưởng phòng GDĐT xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể.

 

 

4. Điều kiện trúng tuyển

- Điểm xét tuyển: Là tổng điểm 3 bài thi (theo thang điểm 10) sau khi tính hệ số (Môn Tiếng Việt, môn Toán tính hệ số 2; môn Tiếng Anh tính hệ số 1).

- Chỉ xét tuyển các học sinh có đủ điều kiện dự tuyển, dự thi đủ các bài thi và không có bài thi nào có điểm dưới 2.

- Xét tuyển điểm từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu được giao.

- Trong trường họp không tuyển hết những học sinh có điểm xét tuyển ngang nhau thì tuyển chọn học sinh theo thứ tự:

+ Có tổng số điểm trung bình môn tiếng Việt và Toán lớp 5 cao hơn

+ Có điểm trung bình các môn học cuối lớp 5 cao hơn.

5. Phúc khảo

- Đối tượng và điều kiện phúc khảo bài thi: Học sinh đã dự thi đủ các bài thi và nộp đơn đề nghị phúc khảo theo mẫu quy định.

- Đơn đề nghị phúc khảo bài thi gửi đến trường THCS Chu Văn An.

- Thời hạn nộp đơn xin phúc khảo là 3 ngày, kể từ ngày công bố kết quả tuyển sinh tại trường.

  • Đối với lớp 6 Tiếng Anh tăng cường

Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thi tuyển.  

- Đối tượng tuyển sinh: Tất cả học sinh học xong tiểu học trên địa bàn phường theo quy định.

- Coi thi: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức coi thi.

- Thành lập 02 Hội đồng coi thi:

+ Hội đồng coi thi số 01: Đặt tại trường THCS Phú Cường.

Địa bàn tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú phường Phú Cường, Phú Thọ.

+ Hội đồng coi thi số 02: Đặt tại trường THCS Định Hòa.

Địa bàn tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú phường Định Hòa, Hiệp An, Tân An.

- Môn thi: Tiếng Anh

- Ngày thi: 04/6/2015

- Lịch làm việc của kỳ thi: 

 

    Ngày

  Giờ

                          Nội dung

Thời gian

   03/6/2015

  8h00

Họp đại diện lãnh đạo phòng GDĐT có lớp tạo

nguồn, Tiếng Anh tăng cường tại Sở GDĐT giao

 nhận đề thi

 

   03/6/2015

13h00

Lãnh đạo các hội đồng coi thi làm việc tại HĐ

 

   04/6/2015

  8h00

13h00

14h00

16h00

Họp toàn thể hội đồng coi thi

Khai mạc hội đồng thi; Sinh hoạt quy chế thi

Tổ chức thi môn Tiếng Anh tăng cường

Các Hội đồng giao bài thi và hồ sơ thi về Hội đồng

Chấm thi của tỉnh

 

 

   60 phút

06-20/6/2015

 

Hội đồng chấm thi lớp 6 Tiếng Anh tăng cường

làm việc.

 

 

   20/6/2015

 

Trả kết quả thi tuyển vào các lớp 6 TA tăng cường.

 

 

III. Một số quy định

- Trường THCS Chu văn An phát hành và nhận hồ sơ lớp 6 tạo nguồn;

- Trường THCS Phú Cường, trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, trường THCS Định Hòa phát hành và nhận hồ sơ lớp 6 Tiếng Anh tăng cường.

  • Ngày phát hành hồ sơ: 18,19,20 /5/2015.
  • Ngày nhận hồ sơ: 21,22,23 /5/2015.
  • Ngày báo cáo số lượng thí sinh dự thi về phòng Giáo dục và Đào tạo: 25/5/2015.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường tiểu học, Trung – Tiểu học khẩn trương thông báo cho cha mẹ và học sinh lớp 5 ngày thi tuyển vào lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 Tiếng Anh tăng cường năm học 2015 – 2016 và hướng dẫn học sinh liên hệ trường trung học cơ sở để làm thủ tục đăng ký dự tuyển đúng thời gian quy định. Các trường THCS Chu Văn An, Phú Cường, Định Hòa, Nguyễn Thị Minh Khai, xây dựng kế hoạch tuyển sinh báo cáo về phòng GDĐT trước ngày 16/5/2015 và thông báo công khai cho học sinh biết để nộp đơn dự tuyển theo đúng kế hoạch./.    

                                                                                 

Nơi nhận:                                                                                                TRƯỞNG PHÒNG                                                                                                                                                                                        

-

-

 

                                                                                                     Nguyễn Hữu Phước

Nguồn tin: cv 208/PGDĐT-PT


Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Thăm dò dư luận

Bạn Có Hài Lòng Khi Cho Con Học Tại Trường THCS Phú Cường Không ?

Thống kê truy cập
  1. Đang truy cập12
  2. Hôm nay1,389
  3. Tháng hiện tại93,252
  4. Tổng lượt truy cập952,052
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây